ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ METROSOFT

2017 2016 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2017

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2016

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2015

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2015